Yönetim Kurulu

İSMAİLAĞA DERNEĞİ SEÇİLMİŞ YÖNETİM  KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
Celal ERZİNCANLIOĞLU

Yön. Kur. Bşk. Yardımcısı
Ahmet USTAOSMANOĞLU

Sekreter
Mahmut Şevket USTAOSMANOĞLU

Muhasip
Mahmut Seyfettin İNANÇ

Üye
Resul ŞAHİN

Üye
Mehmet TAŞÖREN

Üye
Murat KANAR