24 Şubat 2015, Yorumlar 0

İsmail Ağa Tekâmül Medreseleri

Tekâmül Medreselerimizde kıraat, sarf, nahiv, belâğat, akaid, tefsir, hadîs, fıkıh ve usûl gibi İslami ilimleri tahsil eden hocalarımızı yurtiçinde ve yurtdışında vazifelendirerek bu sayede dinî ilimlerin ulaşmadığı bir yer kalmamasını sağladık.

HİZMET ALANLARI GENİŞLİYOR, SİZİNLE BÜYÜYOR

KATKI SAĞLAYIN