16 Ocak 2017, Yorumlar 0

Ümmetin gündeminden haberdar olmayı ve ümmetin dertleriyle dertlenmeyi de önemli vazifelerden addeden câmiamızın geçen ayki gündemini büyük oranda Halep meselesi oluşturdu. Halep’te yaşanan dram ve gelişmeler câmiamız tarafından yakından takip edildi.

Halepli kardeşlerimizin üzerindeki yoğun saldırıların durması ve halas olmaları için derneklerimizin de merkezi olan İsmailağa Camii’nde seher vaktinde 14 secdeler yapılıp toplu halde duâlar edildi.

Halepli kardeşlerimizin tahliyesinin gerçekleştiği ve güvenli bölgeye intikallerinin sağlandığı günlerde dernek merkezimizi temsilen Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) torunlarının da aralarında yer aldığı hoca kafilesi ve yine diğer şehir merkezlerinde ve taşralarda dernek faaliyetlerini yürüten hoca efendiler sınır bölgesine, kardeşlerimizle kucaklaşmaya gittiler. BHocalarımızdan oluşan kafile, beraberlerinde götürdükleri yardımları muhtaç durumda bulunan kardeşlerimize ulaştırdılar.