25 Temmuz 2017, Yorumlar İsmailağa Kurban Organizasyonu 2017 için yorumlar kapalı

Kurban, Mevlâ Te‘âlâ’nın rahmetine yaklaşmak niyetiyle, takvanın ve samimiyetin göstergesi olarak kesilen özel bir hayvandır. Kurban kesmek, Allah Te‘âlâ’nın emri, Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in beyanıyla, İslâm cemaatinden olmanın bir göstergesidir.

Kurban İbâdetiyle Kimler Yükümlüdür

Nisab miktarı malı, parası, altını, gümüşü veya ihtiyaç dışı gayr-ı menkulü olanlara yılda bir defa kurban bayramı günlerinde kurban kesmek vâcibdir.

Müslüman olmak, hür ve mukim olmak da kurban için mükellef olma şartlarındandır. Nisab miktarı mala sahip kimseden maksat; temel ihtiyaçlarından başka, artma özelliği olsun ya da olmasın en az iki yüz dirhem gümüş değerinde bir mala sahip, fitre vermekle yükümlü olan kimselerdir. Kurban kesme günlerinde yani kurban bayramının ilk üç gününde bir kimse kurban kesmeye gücü varken kurban kesmeyip sonra fakir düşecek olsa, bu vâcib, üzerinden düşmez.

Talebelere, İhtiyaç Sahiplerine İkrâm Büyük Bir Fazîlettir

İlmî müesseseleri desteklemek, ilim yolunda bulunanlara yardımcı olup onların ihtiyaçlarını karşılayan kişi, onların elde edeceği fazîlet ve ecirlere ortak olur. İhtiyaç sahiplerini gözetmek İslâm’ın, temel esaslarındandır.İhtiyaç sahipleri ve yolculara ikram etmek, dînîmizin üzerinde önemle durduğu, hayatî bir konudur.

Kurban Bağış ve Vekâleti Konusunda İsmailağa’yı Tercih Sebepleri

İsmailağa câmiası, temelleri atıldığı günden bugüne dek faaliyetlerini her dâim İslâm’ın emir ve yasakları doğrultusunda yürütme hassasiyeti taşıyan bir câmiadır.

Bünyesinde bulunan fıkıh kuruluyla, yapmakta olduğu ve yapacağı faaliyetlerin tamamını İslâm fıkhına göre değerlendirmektedir.

Buna bağlı olarak dînîmizin vecîbelerinden olan kurban ibâdeti de, kesim usûlleri, vekâlet yollarına riâyet gibi hükümler başta olmak üzere, her açıdan İslâm ahkâmına uygun bir şekilde ve hassasiyetle gerçekleştirilmektedir.

İsmailağa’da 2 Ayrı Aşevi, Günde 2.500 Kişilik Yemek

Kurban ibâdetinizi vekâlet vererek İsmailağa güvencesiyle yerine getirdiğiniz takdirde talebe ve ihtiyaç sahiplerinden oluşan 2.500 kişiye her gün sıcak yemek ikrâmında bulunduğumuz iki aşevimizin bir yıllık et ihtiyacının karşılanmasına destek olacak ve böylelikle zikretmiş olduğumuz hayırlara, ecirlere ve hizmetlere ortak olacaksınız.

Vekâletlerinizi;

vasıtalarıyla bizlere ulaştırarak bütün bu hayırlara ortak olabilirsiniz.

Not: 2017 yılı için bir hisse bedeli 900₺