28 Şubat 2015, Yorumlar 0

HARAP VE METRÛK OLDUĞU DÖNEMLER

1922 senesine kadar faaliyette olan camii ve medreseden nice âlimler ve sâlihler yetişmiştir. Osmanlı’nın yıkılışı tekke ve medreselerin kapatılmasıyla İsmail Ağa Camii ve medresesi metrûk ve bakımsız bir halde kalmış hatta ahır olarak kullanıldığı rivayet edilmiştir. Yıl 1952 İslâmî değerlerimizin sekteye uğradığı bu dönemde İstanbul’un Fatih Çarşamba semtinde bulunan İsmail Ağa camide harap ve metrûk haldeydi.

MÂNEVÎ İŞARET İLE CÂMİNİN TAMİR EDİLİŞİ

Efendi hazretlerinin şeyhi Hacı Ali Haydar Efendi (KuddiseSirruhû) hazretlerinin büyük oğlu Şerif Ağabey bir rüya görür. Gördüğü rüyada Camii Şerifin bânisi İsmail Efendi’nin kabrinin bulunduğu kabristanlıktan bir kol uzanır ve İsmail Ağa camini göstererek

“Ne Durursuz! Bu Câmiyi Niçin Tamir Etmezsüz?” der.

Rüya Ali Haydar Efendi hazretlerine anlatılınca kendisi caminin tamir edilmesini emir buyurdu. Cennet mekân Abdülhamid Hân tarafından kendisine hediye edilen altınları da caminin tamiri için infak etti. Askerliğini yeni bitirmiş olan Mahmut Efendi hazretleri, Ali Haydar Efendinin emriyle Câmii Şerifte imamlığa başladı.

İSMAİLAĞA CAMİİ ESKİ RESİMLERİ

İsmailağa Camii’nin 1952 Yılında Çekilmiş Resimleri