28 Şubat 2015, Yorumlar 0

İSMAİLAĞA CAMİİ ŞERİFİNİN BANİSİ VE OĞULLARININ MEDFÛN BULUNDUĞU İSMAİLAĞA CAMİİ HAZİRESİ

  • Alanyalı Müderris ve Kadı Kara İbrahim Efendi İsmail Efendinin babası olup Konya Ereğli’de Medfûndur. İsmailağa Camii Şerifinin Banisi: 56. Şeyhu’l-İslâm, İsmail Efendi (ö. 1137/1724).
  • İsmail Efendi’nin oğlulları:
    61. Şeyhu’l-İslâm İshak Efendi (Vefatı: 1147/1734)
  • 67. Şeyhu’l-İslâm Muhammed Es’ad Efendi (Vefatı: 1166/1753)
  • Müderris, Mesûd Efendi
  • Müderris ve Kazasker, Lütfullah Efendi
  • Şeyh ve Kazasker Mehmed Saîd Efendi
  • 83. Şeyhu’l-İslâm Mehmet Şerif Efendi (Vefatı: 1204/1790). Şeyhu’l-İslâm Muhammed Es’ad Efendinin oğludur. Ve Şair Fitnat Hanım’ın kardeşidir.
  • 69. Şeyhu’l-İslâm Mehmet Ataullah Efendi, Mehmet Şerif Efendinin oğludur. Aydın’da Arnavut Camii civarında Medfundur. Bu hazirede, bu aileden çok kimseler medfundur.

(Rahmetüllâhi Aleyhim Ecma‘în)