21 Ekim 2015, Yorumlar 0

asevi-anadolu3

Tekke yemekleri ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ikramı tarih boyunca adeta tekkelerle öz­deşleşmiş bir gelenektir. Tekke yemeklerinin sunulduğu aşevleri Peygamber Efendimiz’in (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem): “İslâm’da en hayırlı amel yemek yedirmen ve tanıdığın (ve tanı­madığın) herkese selam vermendir” (Buhârî; hadis no:12, 28 ve 6236; Müslim; hadis no:39.) ha­dîs-i şerîfi üzere amel etmek amacıyla tesis edilmiştir. Bu usûl üzere Ali Haydar Efendi Hazretleri’nin de talebeleri, ihtiyaç sahiplerini ve misâfirleri yedirme ve içirme konusundaki hassâsiyeti bilinmekte­dir. Üstâdımız Mahmud Efendi Hazretleri de bu hassâsiyeti aynı şekilde sürdürmekte, aşevi­miz faaliyetlerini bu hassâsiyet üzerine özen­le yürütmektedir.

 

İki Ayrı Aşeviyle Her Gün Sıcak Yemek İkramı

Biri Avrupa yakasında vakıf merkezimizde, diğeri Anadolu yakasında hizmet vermekte olan iki ayrı aşevimizde; talebe ve ihtiyaç sahiplerinden oluşan her gün ortalama 2500 kişiye sıcak yemek ikram edilmektedir. Vakfımızın merkezinde bulunan aşevimiz mübârek gün ve gece­lerde tüm cemaatimiz ve gönül dostlarımıza hizmet vermektedir. Mübârek gecelerde misâfirlerimiz, vakfımızın yemekhânesi baş­ta olmak üzere, binâmızın her katında kuru­lan sofralarda ağırlanmaktadır.

Ayrıca icâzet ve cemiyetlerde, yurtiçi ve yurt­dışından gelen hoca efendilerin seminerlerinde misâfir ve dâvetlilerin yemeği de aşevimiz tara­fından sunulmaktadır. Her sabah işraktan sonra vakfımızın civarında bulunan hasta ve ihtiyaç sa­hipleri de gözetilmekte, onlara da sıcak yemek ikrâmında bulunulmaktadır.
asevi-anadolu
Allâh’ın ( Celle Celâluhû) rahmet ve bereke­tinin kulların üzerine bolca indiği Ramazân-ı Şerîf ayı, aşevimizin faaliyetleri açısından di­ğer aylara nazaran daha yoğun olmaktadır. Ramazân-ı Şerîf ayı boyunca merkezlerimiz­de her yıl Halîlu’r-Rahmân sofraları, infâk etmek isteyen kardeşlerimizin destekleriyle kurulmaktadır. Vakıf merkezimizdeki aşevi­miz, Manyasızâde medresemiz ve Yavuz Sul­tan Selim külliyesinin ev sahipliğinde kurulan iftar sofralarımızda, Rabbimiz tarafından indirilen rızık ve bereketi, misâfir ettiğimiz kardeşlerimizle paylaşmanın mutluluğu hep birlikte yaşanmaktadır.

İki ayrı aşevimizde her gün ağırladığımız talebe ve ihtiyaç sahiplerinden oluşan konuklarımızın sayısı 2500 kişiyi, kandil gece­leri ve Ramazân-ı Şerîf aylarında 3500 kişiyi aşmakta, her Pazar sabahı gerçekleştirilen sohbet sonrası ise 4000 kişiye kadar ulaşabilmektedir.

HİZMET ALANLARI GENİŞLİYOR, SİZİNLE BÜYÜYOR

KATKI SAĞLAYIN