23 Şubat 2015, Yorumlar 0

İsmail Ağa İhtisâs Medreseleri

Kültür merkezi bünyesinde tekâmül medreselerini bitiren genç hocalardan ilme hevesli ve kabiliyetli olanlar ihtisas medreselerine girmeye hak kazanmaktadırlar. Vakıf olarak, bu medreselerde geleceğin fukahâ, müfessir ve muhaddisleri yetişmesine vesile olarak yetim kalan islamî ilimleri ihyâ etme yolunda bulunmaktayız.

HİZMET ALANLARI GENİŞLİYOR, SİZİNLE BÜYÜYOR

KATKI SAĞLAYIN