Yurtdışı Faaliyetler

İddef Logo
İNSANA DEĞER VEREN DERNEKLER FEDERASYONU(İDDEF) HAKKINDA
Federasyon, dünyada ve Türkiye’de insana yaraşır şekilde yaşamak ve yaşatmak için gereken zemini tesis etmek ve milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir toplumun oluşmasını sağlamak amacı ile aynı amacı taşıyan bazı derneklerin teşebbüsleriyle 2009 yılının Temmuz ayında kurulmuştur.

Federasyon, Mahmud Efendi Hazretlerinin "Her mahalleye 1 kız, 1 erkek medresesi" hedefinin yurtdışı ayağını teşkil etmekte olup İsmailağa Heyeti tarafından tavsiye edilen çerçevede faaliyet göstermektedir.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu İDDEF'in kuruluş amacı ile aynı ya da benzer amaçlar doğrultusunda Türkiye’de faaliyet gösteren 50 üye derneği bulunmaktadır.

İDDEF HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYIN:

+90 212 621 0065